• Considaret ApS

Positive Resultater

I marts måned 2020 opfandt vi i Danmark , denne patenterede løsning mod virus.

Agarikon er en naturmycelia, der igennem 1000 år har været anvendt mod virus, sikker for mennesker og ved vor nytænkning nu mulig at levere som mild sødlig uskadelig luftbåren partikelfri behandling.

Vi informerede staten om at vi har en interessant teknologi til hjælp mod pandemiens muterede corona virus. Vi har set positiv effekt på de frivillige der har testet vor inhalator og informerede staten om de positive resultater.


Interessen udeblev fra staten ved vor information i april.


Der blev lukket mere og mere ned for samfundet. Flere af vore familiemedlemmer er døde førtidigt af virus og idag ser vi stadig på et statsapperat som mener at have styr på situationen udadtil, med flotte poseringer i dagspressen.


Med flot dansk folkelig opbakning.


... suppleret med denne artikel i medierne , set idag: https://lnkd.in/ewM9eZT


Vi har en fin mild løsning, som Lægemiddelstyrelsen endelig har hørt om via facebook!!! selvom vi tilskrev staten i april 2020, før det hele begyndte at blive "kortsluttet" ...


Mon Lægemiddelstyrelsen vil søge at lukke ned for os? Det kan de jo ikke! Da vi netop ikke leverer AntiVirusAir til danskerne af netop samme årsag.


I Danmark er jeg født, her har jeg hjemme

🤜🥴🤛


50 views0 comments